การเพิ่มบัญชีเทรด MT4

1.กดที่ + Add Account

2.ทำการกรอกรายละเอียดบัญชีเทรด ( Note สำหรับช่วยจำ)

3.กด Add Account หากไม่มีอะไรผิดพลาดหรือรหัสบัญชีเทรดถูกต้อง สถานะจะเป็นสีเขียว

สำหรับพอร์ต Master สามารถใช้ Investor Password ได้ แต่สำหรับ Follower ต้องเป็น Real Password เท่านั้น